นโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นนโยบายซึ่งจะอธิบายถึงขั้นตอนและรายละเอียดของการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าใช้งานบนเว็บไซต์UFA700 และการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปในบางส่วนเมื่อสมาชิกเปิดเข้าใช้งาน และอธิบายถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของสมาชิกที่เข้าใช้งาน รวมไปถึงข้อกำหนดทางกฏหมายที่ใช้คุ้มครองผู้บริโภค เรานำข้อมูลเพียงบางส่วนของผู้เข้าใช้บริการเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการขออนุญาตจากผู้เข้าใช้งานตามความสมัครใจในการเปิดเผยข้อมูลทุกครั้ง โดยการใช้ข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวดังนี้

การรวบรวมข้อมูลและการใช้งาน

การรวบรวมข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลเพียงบางส่วนเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการเข้าใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยข้อมูลที่ถูกจัดเก็บมีเพียงบางส่วนเท่านั้น ได้แก่ ช่วงเวลาที่เข้าใช้งาน โปรโมชั่นที่สนใจ รูปแบบบริการที่สมาชิกสนใจเข้าร่วม ช่วงเวลาในการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณาพและการบริการเพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยข้อมูลจะไม่ถูกใช้หากไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิกเท่านั้น

มาตรการความปลอดภัย 

มาตรการที่ใช้ในการป้องกันการถูกเข้าถึงของข้อมูลส่วนตัวสำหรับสมาชิกที่เข้าใช้งานบนเว็บไซต์ เราให้ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้มีการใช้โปรโตคอลการเข้ารหัส และการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย พร้อมทั้งมีการทดสอบระดับความปลอดภัยเพื่อให้อยู่ในหลักมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันและจัดการกับปัญหาที่ผู้เล่นมีความกังวลในเรื่องของการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว เราใส่ใจเป็นอย่างมากถึงความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้งาน 

การใช้งานคุกกี้เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ เราได้มีการขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ เพื่อรวบรวมสถิติรายการข้อมูลที่ได้รับความสนใจจากสมาชิกส่วนใหญ่ และพฤติกรรมการเข้าใช้งานในการสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้การเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้จะมีการขออนุญาตผูใช้งานก่อนทุกครั้ง ซึ่งหากผู้เข้าใช้งานมีความประสงค์ที่จะปฏิเสธในการเข้าถึงข้อมูลจะไม่มีการเก็บข้อมูลคุกกี้ของท่านแต่อย่างใด 

สิทธิ์ของผู้เข้าใช้งาน

ผู้เข้าใช้บริการจากทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัว รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลเพื่อแก้ไขหรือลบข้อมูลได้อย่างอิสระตามรายละเอียดดังนี้

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สมาชิกมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ได้ระบุไว้กับเว็บไซต์ในขั้นตอนการสมัครตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างโปร่งใส หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน 

สิทธิ์ในการแก้ไข

สมาชิกมีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ โดยสามารถทำการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา 

สิทธิ์ในการลบ

สมาชิกมีสิทธิ์ในการแจ้งความประสงค์ขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โดยการดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขความปลอดภัยบางประการ รวมไปถึงกรณีตรวจสอบพบผู้ใช้งานมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ในการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ หากถูกตรวจสอบพบขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีการเข้าใช้ทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล

สมาชิกมีสิทธิ์ในการร้องขอการจำกัดการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุุคคลได้ตลอดเวลา โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว โดยการจำกัดการประมวลผลเป็นไปตามกฏระเบียบภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับบางประการ

สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล

สมาชิกมีสิทธิ์ในการร้องขอคัดค้านการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุุคคลได้ตลอดเวลา โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว โดยการคัดค้านการประมวลผลเป็นไปตามกฏระเบียบภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับบางประการ

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

สมาชิกมีสิทธิ์ในการร้องขอย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ในขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อถ่ายโอนสิทธิ์ไปยังองค์กรผู้ให้บริการอื่นๆได้ตลอดเวลา โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว โดยการถ่ายโอนสิทธิ์ไปยังองค์กรผู้ให้บริการอื่นเป็นไปตามกฏระเบียบภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับบางประการ

การปรับปรุงนโยบาย

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆตามเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสมากชิกเป็นส่วนใหญ่ และเป็นไปตามความเหมาะสมสภายใต้กฏระเบียบข้อบังคับหลักมาตรฐานสากลเท่านั้น โดยท่านจะได้รับการแจ้งเตือนในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆก่อนเสมอ

การเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลของสมาชิกที่ได้ใช้ในขั้นตอนการสมัคร รวมถึงข้อมูลอื่นใด จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างแน่นหนาภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอันได้มาตรฐาน จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการรั่วไหลหรือการเผยแพร่ข้อมูลความเป็นส่วนตัวใดๆต่อสาธารณะทุกกรณี

ช่องทางการติดต่อ

ผู้ให้บริการได้มีการระบุรายละเอียดช่องทางการติดต่อผ่านแต่ละแพลตฟอร์มไว้อย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยสามารถเข้าใช้ช่องทางติดต่อใดก็ได้อย่างอิสระตามต้องการ เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความประทับใจ และใส่ใจในปัญหาของทุกท่านอย่างไม่นิ่งนอนใจ เพื่อพัฒนาและมุ่งหวังที่จะให้สมาชิกได้รับบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐานต่อไป